HOSHINO Kazuyoshi

nato il 01/07/1947 a Shizuoka
debutto 1976 Giappone (Tyrrell)
anno squadra monoposto gare NQ punti 2 3 4 5 6
1976 Heros Racing Tyrrell 007 Ford 1              
1977 Heros Racing Kojima KE009 Ford 1              
       2