SUD AFRICA 


pilota con più GP disputati  SCHECKTER Jody

112

pilota con più vittorie

SCHECKTER Jody 10
campioni del mondo SCHECKTER Jody 1979

note: i due Scheckter sono fratelli

 

 

NOME debutto ultimo GP GP vitt pole GPV
BLOKDYK Trevor 63 SA 63 SA

1

BOTHA Luki

67 SA

67 SA

1

CHARLTON Dave

67 SA

75 SA

11

DE KLERK Peter

63 SA

70 SA

4

DRIVER Paddy

74 SA

74 SA

1

JOHNSTONE Bruce

62 SA

62 SA

1

KEIZAN Eddie

73 SA

75 SA

3

LEDERLE Neville

62 SA

62 SA

1

MAGGS Tony

61 GB

65 SA

25

NIEMANN Brausch

63 SA

63 SA

1

PIETERSE Ernest

62 SA

63 SA

2

PRETORIUS Jackie

68 SA

73 SA

3

SCHECKTER Ian

74 SA

77 CDN

18

SCHECKTER Jody

72 US

80 US

112

10

3

5

SERRURIER Doug

62 SA

63 SA

2

TUNMER Guy

75 SA

75 SA

1

VAN ROOYEN Basil

68 SA

69 SA

2

PRESENTI SOLO IN PROVA

nome

I GP

ultimo GP

nr. tentativi

FERGUSON Willie 72 SA 72 SA 1 (non partito)
WILSON Desiré 80 GB 80 GB 1