GIAPPONE


pilota con pił GP disputati  KATAYAMA Ukyo

95

pilota con pił vittorie

miglior risultato 3 terzi posti

 

NOME debutto ultimo GP GP vitt pole GPV

HASEMI Masahiro

76 J

76 J

1

1

HOSHINO Kazuyoshi

76 J

77 J

2

IDE Yuji 06 Bar 06 SM

4

INOUE Taki

94 J

95 J

18

KATAYAMA Ukyo

92 SA

97 EUR

95

KOBAYASHI Kamui 09 BRA 14 ABU

75

1

NAKAJIMA Kazuki 07 BRA 09 ABU D.

36

NAKAJIMA Satoru

87 BRA

91 AUS

74

1

NAKANO Shinji

97 AUS

98 J

33

NODA Hideki

94 E

94 AUS

3

SATO Takuma 02 AUS 08 SPA

90

SUSUKI Aguri

88 J

95 J

66

SUSUKI Toshio

93 J

93 AUS

2

TAKAGI Toranosuke

98 AUS

99 MAL

32

TAKAHACHI Konimitsu

77 J

77 J

1

TAKAHARA Noritake

76 J

77 J

2

TSUNODA Yuki 21 Bar

13

YAMAMOTO Sakon 06 D 10 KOR

21

PRESENTI SOLO IN PROVA

nome

I GP

ultimo GP

nr. tentativi

FUSHIDA Hiroshi 75 NL 75 GB 2
HATTORI Naoki 91 J 91 AUS 2